Press

Nyhet | 2010-04-20

Riksbanken tar det lugnt

Riksbanksdirektionens räntemöte verkar ha varit särdeles odramatiskt att döma av den penningpolitiska uppföljningen som publicerades idag. Ingen ränteförändring, ingen förändring av räntebanan, mycket små förändringar av prognoserna för tillväxt och inflation och bara en reservering (som vanligt ville Lars E. O. Svensson ha en lägre räntebana än de andra fyra närvarande ledamöterna).

Prognosdetaljerna avslöjar att lite svagare BNP-tillväxt, lite starkare krona och lite lägre löneavtal än vad som fanns i Riksbankens februariprognos uppvägs av högre energipriser, starkare arbetsmarknad och en mycket svagare produktivitetsökning än vad Riksbanken tidigare räknade med. Därmed blir prognosen för den underliggande inflationen i stort sett likadan som tidigare med en ganska snabb nedgång från 2,5 procents årlig ökningstakt i mars till strax över 1 procent i början av 2011 följt av en successiv uppgång till omkring 2 procent i slutet av 2012.

Sammantaget ligger Riksbankens prognoser och räntebeslut mycket nära vad vi förväntade oss. Vi ser därför ingen anledning att i dagsläget ändra vår tidigare prognos om att första räntehöjningen dröjer till september.