Press

Nyhet | 2010-04-16

Utplaning på bostadsmarknaden

Färsk prisstatistik för mars visar att småhuspriserna ökat med 9 procent de senaste tolv månader medan bostadsrättspriserna ökat med 13 procent. Prisuppgångarna har varit större i storstadsregionerna än i andra regioner. Både SCB-statistiken och mäklarstatistiken antyder emellertid att det kan ha skett en inbromsning på marknaden de senaste månaderna. Mellan fjärde kvartalet i fjol och första kvartalet i år ökade småhuspriserna med 1 procent och bostadsrättspriserna med 2 procent, mellan februari och mars i år låg priserna i stort sett stilla.

Vi räknar med att de kommande räntehöjningarna och andra åtgärder kommer att bromsa prisutvecklingen på bostadsmarknaden framöver. Något prisfall ligger emellertid inte i korten. Snarare handlar det om en hälsosam inbromsning där den årliga prisökningstakten dämpas till nivåer omkring 5 procent eller lägre. I en debattartikel i dagens upplaga av Dagens Nyheter skriver vi också om att bostadspriserna ligger väl i linje med de faktorer som kan antas styra dem och att risken för en bostadsbubbla, med påföljande prisras, är mycket liten.