Press

Nyhet | 2010-04-13

Inflationen följer Riksbankens prognos

Konsumentpriserna i mars var 1,2 procent högre än i mars förra året. För den underliggande inflationen, där effekten av räntor räknas bort, var ökningstakten 2,5 procent. Det visar färska data från Statistiska centralbyrån. Utfallet ligger nära de prognoser som Riksbanken gjorde i början av februari.

Vid räntemötet nästa vecka står tillväxten och löneavtalen i fokus för att bedöma inflationens utveckling framöver. Den ekonomiska statistiken för första kvartalet har mestadels varit svagare än väntat och ligger i underkant av Riksbankens prognos men sysselsättningen har överraskat positivt. Löneavtalen inom industrin tyder på att de totala löneökningarna inom denna sektor blir lägre än Riksbanken räknat med. Avtalen för handeln är dock högre, vilket kan oroa Riksbanken.

Sammantaget finns det således faktorer som drar åt olika håll när det gäller inflationsutvecklingen. Det mest troliga är därför att Riksbanken inte förändrar sin prognos av styrräntan särskilt mycket vid räntemötet den 19 april.