Press

Nyhet | 2010-04-08

Stockholm drar ifrån i prisligan

Priset på ett genomsnittligt småhus i Stockholms län var 3,5 miljoner kronor under 2009. För mindre än halva priset hade man fått ett hus i exempelvis Gotland, Östergötland eller Södermanland. Den som ville köpa hus i Norrbotten behövde bara betala en fjärdedel av stockholmspriset, knappt 850 000 kronor. I 16 av 21 län låg det genomsnittliga priset mer än 50 procent under prisnivån i Stockholm, i fyra län låg snittpriserna mer än 30 procent under.

För drygt femton år sedan var prisskillnaderna mindre. Då kostade det drygt 1 miljon kronor att köpa ett hus i Stockholm, men då var det bara 10 av 21 län som hade en prisnivå som låg mer än 50 procent under, lägst var priset i Kalmar län med 470 000 kronor (43 procent av priset i Stockholm).

Tittar vi nästan trettio år bakåt till 1981, så var skillnaderna ännu mindre. Då kostade ett genomsnittligt hus i Stockholmstrakten 550 000 kronor. Lägst var priset i Kalmar med 270 000 kronor, motsvarande 49 procent av priset i Stockholm. I övriga län var snittpriserna mellan 50 och 70 procent av det genomsnittliga priset i Stockholm.

* Priserna har räknats ut genom att 2009 års priser har deflaterats med utvecklingen av köpeskillingskoefficienten. På så sätt slår inte skillnader i storlek, standard osv igenom i priserna.