Press

Nyhet | 2010-04-07

Svårbedömd konjunkturutveckling

Med tanke på den optimism som kunnat avläsas i olika enkätundersökningar bland svenska företag den senaste tiden så är det något överraskande att mätningarna av produktionen i servicesektorn i februari visar att produktionen minskade. Jämfört med januari var den säsongrensade nedgången 1,3 procent, jämfört med februari i fjol stannade nedgången vid 0,3 procent. Jämförs perioden december-februari med föregående tremånadersperiod så var produktionen 0,8 procent högre, vilket trots allt visar på någon form av tillväxt. De sektorer som uppvisar god tillväxt är främst bilhandel, utbildning, kultur/nöje/fritid och uthyrnings- och resetjänster. Särskilt svaga sektorer var partihandel, datakonsulter och fastighetsverksamhet.

Utfallet visar återigen att den ekonomiska statistiken ibland inte ger helt entydiga signaler. Osäkerheten om hur snabbt återhämtningen från den djupa lågkonjunkturen går är fortfarande stor. Möjligen är det så att snöovädren hållit tillbaka tillväxten tillfälligt i februari och att ekonomin tagit fart igen under mars i linje med barometerundersökningarna. Det kan också vara så att hushåll och företag, trots att de är lite mer optimistiska än tidigare, fortfarande känner sig osäkra och håller ganska hårt i plånboken vid större inköpsbeslut. Eller det kanske är en kombination av båda?