Press

Nyhet | 2010-04-01

Riksbanken får dra ner löneprognosen

Löneavtalen blir nu klara på allt fler områden. För arbetare ligger löneökningarna på 3,2 procent under 22 månader och för tjänstemän på 2,6 procent under 18 månader. Det verkar troligt att de avtal som träffats blir riktmärke för övriga löneavtal. Vår bedömning är att de totala löneökningarna, avtal och löneglidning, kommer att ligga på cirka 4 procent i genomsnitt under tvåårsperioden 2010-2011.

Riksbanken räknar i sitt huvudalternativ med löneökningar på cirka 5 procent sammantaget under 2010 och 2011, vilket vi tror är för högt. Det kommer snarare att handla om Riksbankens låglönealternativ där lönerna antas öka med 4 procent 2010 och 2011.

I låglönealternativet bedömer Riksbanken att man kan vänta med att höja styrräntan till våren 2011. Så kraftigt tror vi inte att Riksbanken ändrar sin prognos vid räntemötet den 19 april men sannolikheten för att den första höjningen av styrräntan senareläggs har ökat.