Press

Nyhet | 2010-03-30

Stabil avkastning på bostadsfastigheter

Enligt senaste SFI/IPD Bostadsindex var den sammanlagda avkastningen på bostadsfastigheter 5,2 procent under 2009, vilket var betydligt bättre än kommersiella fastigheter som avkastade 0,2 procent. Den totala avkastningen består av både direktavkastning, hyresintäkter minus kostnader, och värdeförändring, enligt den värdering som görs i slutet av varje år. Den direkta avkastningen på bostadsfastigheter var 2,6 procent under 2009, vilket var den lägsta nivån på mer än 7 år.

Värdeförändringen var 2,5 procent, också detta en låg nivå jämfört med det historiska genomsnittet men en ordentlig uppgång jämfört med 2008 års prisfall på nästan 8 procent. Totalt ingår 2239 bostadsfastigheter från 18 företag i Bostadsindex.