Press

Nyhet | 2010-03-29

Bred återhämtning men långt kvar till högkonjunktur

Statistiska centralbyråns snabbindikator över konjunkturläget bland storföretagen i olika sektorer visar en tydlig förbättring i nästan samtliga sektorer under det senaste halvåret. Samtidigt är det mycket långt kvar till tidigare toppnivåer.

I höstas låg 5 av 19 sektorer på plus, nu ligger 13 sektorer på eller över nollstrecket. I industrin har läget förbättrats snabbt. Allra snabbast konjunkturuppgång hittar vi i stål- och metallindustrin där nettotalet stigit från -91 till -7. Bäst konjunkturläge hittar vi, precis som i höstas, i vård, utbildning och detaljhandel som är de enda sektorer som kan sägas uppleva något som nästan liknar en högkonjunktur. I vård- och utbildningssektorn har konjunkturläget backat något jämfört med i höstas. Även i detaljhandeln verkar uppgången ha saktat in de senaste månaderna, att döma av utfallet för detaljhandelsindex under februari, som också publicerades idag.

Sämst är konjunkturläget i övrig tillverkningsindustri, förlagsindustri och byggindustri, även om dessa sektorer faktiskt noterar rejäla förbättringar från i höstas. Trots den kraftiga förstärkningen i flera sektorer är det långt kvar till förra konjunkturtoppen under våren 2007 då 16 av 18 sektorer noterade nettotal över 40, att jämföra med 2 av 18 sektorer i dagsläget.