Press

Nyhet | 2010-03-26

Hög import överraskar

Den svenska exporten av varor ökade ungefär som väntat i februari men det som överraskade var den kraftiga ökningen av varuimporten. Handelsnettot, skillnaden mellan export och import, blev därmed bara 0,6 miljarder. Det bådar illa för BNP-tillväxten under första kvartalet där handelsnettot är en viktig del.

Vi har ännu inte sett statistiken för mars men det mesta talar för att utrikeshandeln kommer att ge ett kraftigt negativt bidrag till BNP under första kvartalet. En tänkbar förklaring till ökningen av importen är att lagren nu börjar fyllas på. Det ska emellertid till en rejäl lageruppbyggnad för att kompensera för utrikeshandelns kraftiga negativa bidrag under första kvartalet.

Det finns således risk för att även första kvartalet i år kommer att bli en besvikelse tillväxtmässigt om nu statistiken är korrekt.