Press

Nyhet | 2010-03-25

Starkare krona dämpar inflationen

Den svenska kronan försvagades kraftigt under finanskrisen. Från den svagaste nivån för ungefär ett år sedan har den emellertid stärkts rejält. Februari var en mycket bra månad för kronan och nu börjar den starkare valutan märkas på importpriserna.

Priserna på importerade konsumtionsvaror i producentledet sjönk med 1,4 procent från januari till februari och är 4,4 procent lägre än i februari förra året. Prisutvecklingen på dessa varor är viktig eftersom den påverkar priserna i konsumentledet framöver.

Vår prognos är att kronan kommer att stärkas ytterligare under resten av det här året och nästa år. Den importerade inflationen kommer då att fortsätta att vara låg, vilket talar för att Riksbanken inte behöver ha någon brådska med att höja styrräntan.