Press

Nyhet | 2010-03-24

Hushållen är beredda på högre räntor

Enligt en ny fråga i konjunkturinstitutets månadsbarometer så räknar hushållen med att bolåneräntorna ska stiga. Förväntningarna ligger ganska väl i linje med både Riksbankens och våra egna ränteprognoser. Den korta bolåneräntan väntas stiga från dagens nivå på 1,6 procent till 2,8 procent på ett års sikt och 3,6 procent på två års sikt. Ränteförväntningarna har stigit något mellan februari och mars.

På fem års sikt väntas boräntan nå 4,3 procent, vilket är lägre än vad vi själva räknar med. Femårshorisonten är dock så lång att förväntningarna denna sikt mera kan liknas vid antaganden än vid prognoser. Sammantaget tyder hushållens förväntningar på att en framtida ränteuppgång inte kommer att komma som en överraskning och därför inte bör få så dramatiska effekter på deras finanser eller på bostadspriserna.

Förväntningar på bolåneränta med kort bindningstid

Hushållen
1 års sikt: 2,8 %
2 års sikt: 3,6 %
5 års sikt: 4,3 %

SBAB
1 års sikt: 2,6 %
2 års sikt: 4,0 %
5 års sikt: 5,0 %