Press

Nyhet | 2010-03-18

Varför litar inte räntemarknaden på Riksbanken?

Varför räknade räntemarknaden under större delen av förra året med en högre bana för styrräntan än vad som var Riksbankens prognos? Den frågan tog vice riksbankschef Lars Svensson upp i ett tal idag. Det berodde, enligt Svensson, inte på att räntemarknaden hade mer positiva förväntningar om tillväxt och inflation än Riksbanken. Istället lyfter Svensson fram reservationerna för en högre räntebana vid räntemötena som en trolig förklaring till att Riksbanken inte fått gehör för sin ränteprognos på marknaden.Det är troligt att oenigheten i Riksbankens direktion om räntebanan har minskat förtroendet för Riksbankens ränteprognoser. Man får emellertid inte glömma bort att Riksbanken tidigare gjort stora kast i sina ränteprognoser, som eroderat förtroendet. Som Riksbanken alltid brukar påpeka är ju också räntebanan en prognos och inte ett löfte.