Press

Nyhet | 2010-03-17

Villapriserna trotsar vinterkylan

Priserna på småhus fortsätter att öka, enligt Statistiska centralbyråns senaste Småhusbarometer. Under den senaste tremånadersperioden (december-februari) ökade priserna i riket med 2 procent jämfört med föregående period (september-november). I de tre storstadsområdena - Stockholm, Göteborg och Malmö - var prisökningarna ännu högre, 3-4 procent. Inte ens ett extremt vinterväder i stora delar av landet har förmått att kyla av villamarknaden.

Den fortsatta prisuppgången på småhus lär stärka Finansinspektionen i argumentationen för att införa striktare regler på bolånemarknaden redan till sommaren. Frågan är om det även lockar Riksbanken att slå till med en räntehöjning i juni.