Press

Nyhet | 2010-03-10

Industristatistiken svajar

Industriproduktionen ökade inte med 1,8 procent från november till december, utan den minskade med 1,9 procent. Det var en rejäl revidering som Statistiska centralbyrån (SCB) gjorde när industristatistiken för januari presenterades idag. Från december till januari ökade däremot industriproduktionen med 1,6 procent. Problemet för SCB är att korrigeringarna för säsongmönstret blivit osäkra, vilket bidragit till stora revideringar av statistiken.

I övrigt var bilden ungefär densamma som tidigare; orderingången till industrin ökar starkt men leveranserna tas till största delen från lagren, vilket håller nere produktionen. Lagren kan emellertid inte dras ner så mycket mer och snart måste den ökade orderingången dra upp industrins produktion.

En kommande uppgång för industriproduktionen och en redan stark ökning för tjänstesektorn i januari talar för ett den svenska ekonomin återvänder till tillväxt under första kvartalet i år.