Press

Nyhet | 2010-03-09

Företagens investeringar vänder upp under 2010

Företagens investeringar i ny produktionskapacitet har dragits ned ordentligt under lågkonjunkturen. Under 2009 minskade investeringarna med sammanlagt 16 procent, enligt senaste Nationalräkenskaperna. I oktober planerade de flesta företag att dra ned på investeringarna även under 2010. I industrin planerades en neddragning med omkring 10 procent och i tjänstesektorn med omkring 20 procent jämfört med 2009. I Statistiska centralbyråns senaste investeringsenkät har emellertid planerna reviderats upp. Nu räknar industrin med att öka investeringarna med 5 procent under 2010, stål- metall- och träindustrin tillhör de sektorer som väntas öka investeringarna allra mest. Även tjänstesektorn ser överlag mer positivt på investeringskonjunkturen än tidigare, exempelvis har handeln reviderat upp sina planer och väntas nu öka sina investeringar något under 2010. Flera tjänsteföretag väntas fortfarande dra ned på investeringarna, men i mycket mindre grad än tidigare planerat.