Press

Nyhet | 2010-03-04

Riksbankschefen vill ändra reglerna

När Riksbankschef Stefan Ingves idag talade inför Riksdagens finansutskott var det framför allt förbättringar av det finansiella regelverket som stod i fokus. Några nya signaler om styrräntans utveckling gavs inte. Ingves noterade att BNP i Sverige under fjärde kvartalet förra året var betydligt sämre än vad Riksbanken räknat med. Samtidigt betonade han att indikatorer på konjunkturen under de senaste månaderna kommit in starkt.

Ingves upprepade Riksbankens prognos att den första höjningen av styrräntan kommer till sommaren eller hösten. Det blir således, som vanligt, den inkommande statistiken som påverkar penningpolitiken. Nästa veckas ekonomiska statistik över näringslivets planerade investeringar, industrins produktion och order samt inflationen blir viktig för att bedöma styrkan i konjunkturen och inflationstrycket. Efter besvikelsen med tillväxten i slutet av förra året är det nu upp till bevis att konjunkturuppgången verkligen är så stark som Riksbanken tror.