Press

Nyhet | 2010-03-01

Sämre BNP än väntat men inte nattsvart

Sveriges samlade produktion, BNP, minskade med 0,6 procent från tredje till fjärde kvartalet förra året. Det innebar att BNP var 1,5 procent lägre än fjärde kvartalet 2008. Utfallet var sämre än vi hade räknat med men det finns ändå några ljusglimtar.

Den största delen av prognosmissen berodde på att lagren gav ett mindre positivt bidrag än väntat. Mycket talar för att vi istället får se en positiv lagereffekt under de kommande kvartalen. Det var också bra att arbetsproduktiviteten var positiv under fjärde kvartalet. Produktiviteten har fallit sedan 2007 och vändningen nu bör vara början på en stark produktivitetsutveckling.

Fjärde kvartalet ligger bakom oss men är ändå viktigt för Riksbanken. Sämre fart i ekonomin än Riksbanken räknat med och stigande produktivitet, som dämpar inflationstrycket, kan få betydelse för kommande räntebeslut. Om något så talar BNP-statistiken för den falang i Riksbanken som inte har någon brådska med att höja styrräntan.