Press

Nyhet | 2010-02-28

Tillväxten fortsätter men inte så snabbt som förväntat

Dagens svenska statistikskörd visar att återhämtningen fortsätter men utfallen var i genomsnitt under förväntan. Fortfarande ger de olika ekonomiska indikatorerna inte riktigt en samstämmig bild av hur starkt ekonomin utvecklas. Sammantaget är det därför, i nuläget, svårt att se någon större anledning för Riksbanken att tidigarelägga räntehöjningarna.

Arbetslösheten i december var 8,6 procent enligt SCB:s arbetskraftsundersökning, lite högre än väntat. Antalet sysselsatta var 1,5 procent färre och antalet arbetade timmar 3 procent färre än under samma månad i fjol. Säsongrensade siffror visar dock att sysselsättningen ökat något under hösten och vintern.

Efter en liten nedgång i november så steg omsättningen i detaljhandeln marginellt under december, i säsongrensade termer. Jämfört med december i fjol var uppgången dock 4,5 procent. Även om utfallet visar att konsumtionen fortfarande tuffar på så var det lite lägre än väntat.

Konjunkturinstitutet januaribarometer över stämningsläget bland företag och hushåll visar att synen på det ekonomiska läget förbättrats. Bland industriföretag och hushåll var dock uppgången lite lägre än väntat. I detaljhandeln steg optimismen till rekordnivåer. Även i tjänstesektorn har stämningsläget förbättrats snabbt de senaste månaderna. Byggindustrin släpar efter men även där verkar nu pessimismen avta.