Press

Nyhet | 2010-02-25

Vi går mot bättre tider enligt senaste statistiken

Konjunkturinstitutets senaste barometer som mäter företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget under februari visar att den svenska ekonomin med raska steg är på väg ut ur finanskrisen och lågkonjunkturen. För tionde månaden i rad steg stämningsläget och har nu nått nivåer som ligger klart över det historiska genomsnittet. Senast hushåll och företag var så optimistiska var i slutet av 2007.

Bland företagen har konjunkturen stärkts i nästan samtliga branscher. I detaljhandeln och hos många konsultföretag råder det högtryck och även i tillverkningsindustrin ser man allt ljusare på framtiden. Enda sektorn som släpar efter är byggindustrin men även där har optimismen börjat spira. Bland hushållen verkar synen på ekonomin ha tagit ett skutt uppåt under februari. Inte minst har förväntningarna om arbetslösheten blivit betydligt mer optimistiska.

Ytterligare glädjande nyheter kom från statistiken över utlåningen till företag och hushåll under januari. Under 2009 gick utvecklingen på lånemarknaden isär, utlåningen till företagen sjönk medan utlåningen till hushåll ökade. Denna tudelning av ekonomin har oroat många bedömare, inte minst Riksbanken. Under januari har emellertid utlåningen till hushåll bromsat in medan utlåningen till företag ökat för första gången på nästan ett år.