Press

Nyhet | 2010-02-24

Avtalsrörelsen viktig för Riksbanken

Två ledamöter förordade en höjning av styrräntan redan i juli men majoriteten bedömde att det var ungefär lika troligt med en räntehöjning i september som i juli. Det visar protokollet från Riksbankens senaste räntemöte. Vi tror fortfarande att den första räntehöjningen dröjer till hösten men sannolikheten för att den kommer redan till sommaren har ökat.

Avtalsrörelsen lyftes fram av vice riksbankschef Svante Öberg som en särskilt osäker faktor. I den penningpolitiska rapporten finns också två alternativa prognoser för styrräntan med högre och lägre löneökningar än huvudscenariots cirka 2,5 procent. De närmaste veckorna får vi se vilket av dessa alternativ som är mest troligt.