Press

Nyhet | 2010-02-20

Första men inte sista räntehöjningen

Den 19 januari höjdes den kortaste boräntan med tre månaders bindningstid från 1,54 till 1,59 procent. Det var första gången sedan juni 2009 som den höjdes. Även om höjningen var marginell så är frågan om det här var första steget i en rad av flera räntehöjningar framöver.

Vi tror att tremånadersräntan kommer att höjas till 2 procent till slutet av 2010 och till cirka 3,5 procent till slutet av 2011 men att det dröjer ytterligare några månader innan räntehöjningarna inleds. Då räknar vi förstås med att Riksbanken infriar sin prognos om att styrräntan kommer att hållas oförändrad på 0,25 procent fram till hösten.

Vår bedömning är således att det dröjer till sommaren innan tremånadersräntan börjar höjas på allvar och att det rentav kan finnas möjlighet att den sänks något innan klättringen uppåt börjar.