Press

Nyhet | 2010-02-19

Paus i bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet under förra året var det lägsta sedan 1999. I hela landet började det bara byggas cirka 15 000 nya lägenheter i småhus och flerbostadshus. Det visar färska uppgifter från Statistiska centralbyrån. De preliminära siffrorna tyder på att bostadsbyggandet fortsatte att vara lågt även under fjärde kvartalet.

Byggföretagen har reagerat snabbt med att dra ner aktiviteten under finanskrisen. Osäker efterfrågan på bostäder och hårdare villkor för finansieringen har bidragit till nedgången. De börsnoterade byggföretagens senaste rapporter tyder emellertid på att botten är nådd och att bostadsbyggandet börjar öka igen i år.

Bostadspriserna har fått stöd av det låga utbudet när byggandet gått på sparlåga. Även om bostadsbyggandet nu kommer igång igen sker uppgången från en mycket låg nivå. Det lär således inte bli ett ökat utbud av bostäder som kommer att dämpa bostadspriserna.