Press

Nyhet | 2010-02-18

Andra steget i räntetrappan

Ränteuppgång på gång, var rubriken i det nummer av Boräntenytt som vi publicerade den 17 februari. Redan idag höjs SBAB:s boräntor med bindningstider på 2-7 år med 0,06-0,13 procentenheter. Vi räknar med att boräntorna med dessa bindningstider stiger ytterligare med ungefär en kvarts procentenhet till sommaren. Även den kortaste tremånadersräntan börjar då så sakta smyga uppåt.

Det första steget uppåt i räntetrappan togs redan i mitten av januari och nu kommer det andra steget. Även om den inte kommer att vara spikrak, så kommer räntetrenden att vara uppåtriktad. Läs mer i Boräntenytt om vår syn på boräntorna på lite längre sikt.