Press

Nyhet | 2010-02-17

Tveksamma småhuspriser

Priserna på småhus minskade med 0,5 procent från december till januari, enligt Statistiska centralbyråns Småhusbarometer. Nedgången följde på en stadig ökning sedan april. Januari brukar annars vara en bra månad prismässigt. De senaste sex åren har småhuspriserna ökat med i genomsnitt 0,3 procent i januari.

Är det första tecknet på en svagare utveckling av huspriserna som vi ser? Statistiken är fortfarande preliminär och baseras inte på alla köp. Fjärde kvartalet förra året ingick bara 62 procent av de totala köpen i den preliminära rapporteringen.

I SBAB:s senaste Mäklarbarometer var prognosen att bostadspriserna skulle fortsätta upp under första kvartalet. Det kan emellertid inte uteslutas att de olika förslagen från Riksbanken, Finansinspektionen och regeringen om skärpta regler på bolånemarknaden redan börjar få en dämpande effekt.