Press

Nyhet | 2010-02-15

Svensk tillväxt släpar efter

BNP-utveckling 2008-2009 (index2008 kv1 =100)

På många sätt har Sverige kommit lindrigare undan finanskrisen än andra länder. Inga större banker har gått omkull, bostadspriserna har återhämtat sig, räntorna har kunnat sänkas till rekordlåga nivåer och regeringen har kunnat satsa extra pengar på att stimulera ekonomin. När det gäller tillväxten i BNP-termer tillhör dock Sverige de länder som drabbats hårdast. Det finns nu BNP-utfall för det fjärde kvartalet 2009 publicerade för ett flertal länder. Svensk BNP-statistik publiceras dock inte förrän 1 mars så vi utgår från Riksbankens prognos för det fjärde kvartalet, även för Danmark och Norge så utgår vi från prognoser.

En jämförelse med några utvalda länder visar att BNP föll förhållandevis mycket i Sverige, 6,3 procent från toppen det första kvartalet 2008 till botten det första kvartalet 2009. I vår jämförelse är det bara Japan och Danmark som kan matcha detta fall. Mellan det första och fjärde kvartalet 2009 beräknas BNP ha återhämtat sig med knappt 1 procent i Sverige (om Riksbankens prognos stämmer). Även detta ligger i den lägre delen, bara i EMU och Storbritannien har återhämtningen varit långsammare.