Press

Nyhet | 2010-02-11

Riksbanken närmar sig SBAB

Vid gårdagens räntemöte beslöt en oenig Riksbank att ändra sin prognos för styrräntan. Beslutet var något oväntat för de flesta. Vi hade väntat oss att justeringen av räntebanan skulle komma vid ett senare möte. Motiveringen var att en fortsatt normalisering på finansmarknaderna och en något starkare utveckling av ekonomin än vad som väntades i december innebär att nedåtrisken för tillväxt och inflation är lägre nu. Därmed kan normaliseringen av penningpolitiken flyttas fram något. Riksbanken räknar nu med att höja styrräntan för första gången i juli eller september, tidigare var det oktober som gällde. Å andra sidan bedömer man nu att räntehöjningarna kan bli lite långsammare framöver. Exempelvis väntas reporäntan ligga på 2,75 procent i början av 2012 mot tidigare förväntade 3 procent. I och med Riksbankens prognosändring så ligger deras ränteprognos nu väldigt nära vår egen. Vi räknar med en marginellt svagare ränteuppgång under 2011 men en något snabbare uppgång under 2012.