Press

Nyhet | 2010-02-05

Riksbankens huvudbry

Hur stark är egentligen den svenska ekonomin? Konjunkturen är i hög grad tudelad. Produktionen i tjänstesektorn ökade med 1 procent från tredje till fjärde kvartalet, enligt färska uppgifter från Statistiska centralbyrån. Industriproduktionen däremot minskade troligen med 2-3 procent. Tittar man på efterfrågan i ekonomin under fjärde kvartalet ser det ut som om den i bästa fall låg kvar på ungefär samma nivå som under tredje kvartalet.

Den förväntade styrkan i konjunkturuppgången lyser således än så länge med sin frånvaro. Fjärde kvartalet förra året är emellertid historia och första kvartalet i år verkar bli bättre att döma av olika enkätundersökningar. Positiva enkäter lär emellertid inte vara tillräckliga för att Riksbanken ska förändra sin räntebana vid nästa räntemöte den 10 februari. Vi tror att Riksbanken håller fast vid sin tidigare räntebedömning även om man justerar upp sin prognos för arbetsmarknaden.