Press

Nyhet | 2010-02-04

Inför nästa veckas Riksbanksmöte...

Ibland kan andra centralbankers agerande ge en liten hum om hur vår egen centralbank, Riksbanken, kan tänkas agera framöver. I veckan har fyra centralbanker hållit räntemöte, två som redan börjat höja räntan (Australien och Norge) och två som inte rört räntan (Storbritannien och EMU). Ingen av dessa fyra ändrade räntan eller gjorde några andra förändringar av penningpolitiken. Generellt verkar centralbankerna befinna sig i ett vänta-och-se-läge där de säger sig avvakta och utvärdera effekterna av penningpolitiken. I Australiens och Norges fall observerar man hur hushåll och företag reagerar på de räntehöjningar som gjordes i slutet av 2009. I Storbritannien och EMU följer man noga hur de låga räntorna och andra penningpolitiska åtgärder påverkar ekonomin.

Sammantaget talar dessa centralbankers agerande för att inte heller Riksbanken kommer med några överraskningar nästa vecka. En liten finjustering har redan gjorts i och med dagens åtstramning av villkoren för Riksbankens lån till bankerna med löptider på tre månader och längre. Nästa förändring blir med största sannolikhet en höjning av styrräntan eller ränteprognosen. Vår bedömning är dock att majoriteten av direktionsledamöterna anser att det är för tidigt att göra några förändringar redan nu. Det lär emellertid bli ett oenigt beslut, precis som de tidigare varit.