Press

Nyhet | 2010-01-27

Inflationsförväntningarna stiger men inflationen kommer att sjunka

Både inflation och inflationsförväntningar har stigit den senaste tiden. Enligt Prosperas senaste mätning så steg både kortsiktiga och långsiktiga inflationsförväntningar hos de största aktörerna på den svenska penningmarknaden med någon tiondels procentenhet mellan december och januari. Troligtvis är det högre elpriser, stigande råvarupriser och en svagare krona som ligger bakom uppjusteringen. Nu väntas inflationen bli 1,6 procent på ett års sikt, 2,4 procent på två års sikt och 2,3 procent på fem års sikt. Trots uppgången ligger förväntningarna ganska väl i linje med både Riksbankens inflationsmål på 2 procent och den inflationsprognos som Riksbanken presenterade i december.

Vi räknar med att den underliggande inflationen, där räntorna räknats bort, faktiskt kommer att gå ned en del under 2010. Ett lågt kapacitetsutnyttjande i ekonomin och mycket lediga resurser kommer att hålla nere både pris- och löneökningar under 2010. Ett exempel där inflationen kommer att gå ned är hyresmarknaden. Enligt hyresgästföreningen landar årets hyreshöjningar på i genomsnitt 1,4 procent vilket är en halvering jämfört med 2009. Den inflationsrisk som ändå finns hänger främst samman med prisutvecklingen på internationella råvarumarknader.