Press

Nyhet | 2010-01-26

Osäker styrka i konjunkturuppgången

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 5 miljarder i december, vilket var mindre än väntat. Exporten börjar repa sig men det gör också importen. Bidraget från utrikeshandeln till den svenska konjunkturuppgången blir därför inte så stort. Vi räknar med att det var nära noll under fjärde kvartalet.

Fortfarande finns det en skillnad mellan de optimistiska tongångarna från industrin i olika enkätundersökningar och den mer dämpade bilden i statistiken över produktion och export. För Riksbanken och andra prognosmakare är det givetvis ett dilemma som skapar osäkerhet kring styrkan i den svenska konjunkturen.

Det finns således utrymme för olika tolkningar av hur stark konjunkturuppgången är och därmed finns det också olika syn på hur snabbt Riksbanken behöver börja höja styrräntan. Vi tror på en långsam konjunkturuppgång och en höjning av styrräntan först till hösten men vill gärna bli överraskade av att tillväxten blir betydligt snabbare.