Press

Nyhet | 2010-01-15

Utplaning på bostadsmarknaden

Efter kraftiga prisuppgångar under sommaren och hösten så har bostadsmarknaden lugnat ned sig de senaste månaderna. Uppgifter från Hemnet om utbudet på marknaden tyder på att omsättningen var hög under det andra halvåret, framför allt på bostadsrättsmarknaden. Mäklarstatistiken, som bygger på priserna vid köptillfället, visar att bostadspriserna i stor sett var oförändrade mellan november och december. Bostadsrättspriserna ligger 20 procent högre än för ett år sedan medan villapriserna ligger 10 procent högre. Uppgången har varit starkare i storstadsregionerna än i andra delar av landet.

Ett genomsnittligt svenskt småhus betingade ett pris av 1,9 miljoner kronor i december, enligt Statistiska Centralbyråns småhusbarometer som bygger på priserna vid lagfartstillfället. Mellan fjärde kvartalet 2008 och fjärde kvartalet 2009 ökade priserna med 5 procent enligt denna statistik. Starka prisuppgångar kan noteras för Halland, Kronoberg och Dalarna medan priserna släpat efter i Örebro, Värmland och Gävleborg.

Den räntestimulans som bostadspriserna fått under 2009 kommer delvis att reverseras under 2010, framför allt när Riksbanken börjar höja styrräntan. Det är därför svårt att se att priserna ska fortsätta uppåt i samma takt även i år. Ett lågt bostadsbyggande i tillväxtregionerna, i förhållande till de demografiska behoven, innebär dock att priserna där mycket väl kan fortsätta utvecklas starkare än på andra ställen.