Press

Nyhet | 2010-01-12

Högre inflation än väntat

Inflationen i december var lite högre än väntat. Konsumentpriserna steg med 0,2 procent från november till december och inflationstakten under de senaste 12 månaderna blev 0,9 procent. Den underliggande inflationen, där räntorna räknas bort, låg i december på 2,7 procent. Inflationen i december var ungefär en halv procentenhet högre än vad Riksbanken räknat med.Även om inflationen tillfälligt drivits upp av stigande energipriser, så ligger den något högre än vad vi och Riksbanken räknat med.

De kommande månadernas inflationsstatistik blir därför viktig för att utvärdera inflationsutvecklingen. Inflationsstatistiken för januari publiceras den 18 februari, efter Riksbankens räntemöte den 10 februari.

Vi bedömer fortfarande att inflationstrycket kommer att vara lågt men är oroade över att inflationen visar sig vara högre än väntat. Än så länge förändrar det inte vår syn att den första höjningen av styrräntan dröjer till hösten men det får inte komma så många fler överraskande höga inflationssiffror.