Press

Nyhet | 2010-01-08

Splittrad bild av industrikonjunkturen

Hur går det egentligen för den svenska industrin? Å ena sidan visar enkätundersökningar, som inköpschefsindex, en mycket positiv bild. Inköpschefsindex har visat på en tillväxt i industrin sedan i somras och uppgången fortsatte i december. Den svenska industrin går, enligt denna enkät, betydligt bättre än industrin i de flesta andra länder.

Å andra sidan visar statistik över industriproduktionen att den minskade med nästan 3 procent under den senaste tremånadersperioden (september-november), jämfört med föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Industrins orderingång ökar visserligen men produktionen är fortfarande mycket svag.

En förklaring till den svaga industriproduktionen kan vara att lagren dragits ner kraftigt. Efterfrågan har kunnat mötas från lagerhyllan, vilket märks på att industrins leveranser ökade med 0,6 procent under den senaste tremånadersperioden trots att produktionen minskade.

Ändå finns det en betydande skillnad mellan den positiva bilden i olika enkäter och den svaga utvecklingen av industrins produktion och export. Vår bedömning är att enkätundersökningarna kanske ger en alltför positiv bild men att den ökande orderingången ändå talar för att industrikonjunkturen verkligen är på väg uppåt. Hittills stödjer emellertid den svaga utvecklingen i industrin Riksbankens prognos att det dröjer till hösten innan den första höjningen av styrräntan levereras.