Press

Nyhet | 2010-01-05

Riksbanken osäker om tidpunkt och takt i räntehöjningar

Riksbanken är inte bara oenig om när styrräntan bör höjas, utan är också oense om takten i höjningarna när man väl kommer till skott. Det visar protokollet från Riksbankens senaste räntemöte i december. Majoriteten, bestående av riksbankschefen och två andra ledamöter, bedömde att styrräntan skulle hållas oförändrad på 0,25 procent till hösten 2010. En ledamot ville sänka styrräntan till noll och hålla den på den nivån till och med tredje kvartalet 2010 medan två ledamöter ansåg att styrräntan borde höjas redan under våren eller sommaren 2010.

Dessa meningsskillnader i Riksbankens direktion var kända sedan tidigare men i protokollet finns också delade meningar om räntebanan på längre sikt. De två ledamöter som ansåg att styrräntan borde höjas redan under våren eller sommaren ansåg att räntehöjningarna därefter inte skulle behöva bli lika kraftiga som de som nu förutsätts i Riksbankens prognos. En annan ledamot, Svante Öberg, var också inne på att styrräntan kan behöva höjas i lugnare takt än vad Riksbanken nu räknar med.

Vår prognos är en blandning av Riksbankens olika uppfattningar. Vi räknar med att det dröjer till tidig höst (augusti eller september) innan styrräntan börjar höjas. Samtidigt tror vi att räntehöjningarna på längre sikt, under slutet av 2011 och under 2012, inte behöver bli lika kraftiga som i Riksbankens huvudscenario.