Press

Nyhet | 2011-10-06

CR-dagar på SBAB Bank

CR är en del av SBAB Banks affärsplan. SBAB Banks medarbetare är den enskilt viktigaste drivkraften för att vi ska lyckas uppnå våra CR-mål. För att skapa engagemang och delaktighet kring hållbarhetsfrågor genomför vi nu CR-dagar inom SBAB Bank.

Under CR-dagarna har vi aktiviteter som alla medarbetare har möjlighet att delta i. Bland annat föreläsningar kring miljö och etik, klädinsamling och en tävling om bästa miljötipset. Vår förhoppning är att CR-dagarna ska bidra till att vi når företagets CR-mål och att SBAB Bank därigenom är med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.