Press

Fondbarometern | 2013-10-11

Fondbarometern nr 4 2013

SBABs Fondbarometer: Knappt var tredje är nöjd med avkastningen på fondsparandet i år I årets fjärde Fondbarometer har vi undersökt hur nöjda fondspararna är med den avkastning de lyckats få hittills i år. Börsen har varit skakig, men när enkäten genomfördes hade den stigit med närmare 20 procent.