Press

Fondbarometern | 2013-07-10

Fondbarometern nr 3 2013

Högre risk på börsen, men fler väljer ändå fonder och aktier framför sparkontot. I enkäten som genomfördes i juni tycker var fjärde person att risken med att spara i aktier har ökat de senaste tre månaderna. Bara sex procent tycker att aktiesparande känns säkrare nu.