Press

Fondbarometern | 2013-04-18

Fondbarometern nr 2 2013

Efter en stark start på börsåret tror sju av tio på fortsatt uppgång det närmaste halvåret. Om man ska spara på lång sikt tycker drygt var femte att det bästa valet är att sprida ut risken genom att placera pengarna globalt, men intresset för att placera i Afrika ökar också. Sex procent pekar ut Afrika som det bästa valet på lång sikt. Det slår med god marginal placeringar i både USA, Europa, Latinamerika och Östeuropa.