Press

Fondbarometern | 2013-02-06

Svenska folket och fonderna

Fonder är en folkrörelse i Sverige. Inräknat PPM äger 100 procent av alla mellan 18 och 75 år fonder. Utan PPM är det fortfarande hela åtta av tio som fondsparar. Lika många tycker att de inte har tillräckligt med kunskap när de ska göra sitt val i fonddjungeln.