Press

Bo & Låna | 2013-05-13

Fler jämför boräntor innan de väljer bank

TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en privatekonomisk undersökning om svenska folkets boende, lån och bostadsekonomi. Resultatet är rapporten Bo & Låna.

Sedan vi genomförde den här undersökningen första gången i maj 2012 har något fler blivit medvetna om att det går – och är viktigt – att jämföra olika boräntor. Förra året svarade 47 procent att de jämfört olika boräntor innan de valde vilken bank de skulle ha sitt lån hos. I år har andelen ökat med tre procentenheter till 50 procent. Andelen är ungefär lika hög bland män och kvinnor, 51 respektive 49 procent. Däremot finns skillnader mellan unga och gamla, olika inkomstgrupper och olika utbildningsnivåer.