Press

Nyhet | 2011-03-16

Jordbävningskatastrofen i Japan

Japan platform

För mer information om organisationen följ länken här

SBAB har genom kapitalmarknaden personlig kontakt med investerare och banker i Japan. Vi vill visa vår respekt och medlidande med alla de som drabbats av den oerhörda katastrofen och dess, i dagsläget, oöverskådliga effekter.

SBAB har valt att visa sitt stöd till Japan och de som drabbats av katastrofen genom att, via Global Compact, ge finansiellt stöd till "Japan platform".