Press

Boräntenytt | 2020-10-26

Boräntenytt nr 5 2020

Trots att den befarade andra vågen av coronapandemin nu ser ut att ha drabbat flera länder råder så här långt fortsatt lugn på den globala och inhemska räntemarknaden. Inte mycket talar för att boräntorna stiger i en nära framtid oavsett bindningstid. Den senaste tiden har dessutom flera bolånegivare sänkt sina bundna boräntor och gjort uttalanden som visar på en ökad konkurrens om bolånekunderna. Det har fått förra årets stora skillnad mellan list- och snitträntor på bundna räntor att sjunka kraftigt. För bolån till rörlig ränta är däremot skillnaden mellan list- och snitträntan stor, och dessutom ökande. Enligt den senaste statistiken var också under hälften av alla nya bolån till rörlig ränta vilket kan vara tecken på ett trendskifte.