Bomarknadsnytt nr 2 2023

Svensk ekonomi väntas krympa i år med ett BNP-fall på knappt 1 procent där fallande bostadsinvesteringar är en starkt bidragande orsak. I december i år väntas den månatliga inflationen ha minskat rejält och ligga på 2,7 procent i årstakt. Riksbanken väntas höja styrräntan i juni med ytterligare 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Då inflationen bedöms falla kraftigt mot slutet av året och sedan falla ner till målet under 2024, bör Riksbanken sänka styrräntan med 0,25 procentenheter redan i februari nästa år. Den rörliga bolåneräntan väntas toppa på drygt 5 procent i slutet av innevarande år för att då ligga över samtliga bundna räntor. I slutet av 2024 väntas den vara nere runt 4 procent för att nå 3,5 procent under året efter. Efter prisuppgången på bostäder i inledningen av året väntas priserna falla tillbaka igen till följd av den strama penningpolitiken.