Press

Bomarknadsnytt | 2020-09-10

Bomarknadsnytt nr 4 2020

Fallande investeringar och nettoexport bidrar till att BNP sjunker i år med 4,7 procent. Nästa år väntas högre konsumtion och investeringar bidra till att BNP växer med 3,2 procent. Situationen på arbetsmarknaden kommer att vara svag, med arbetslösheten håller sig under 10 procent. Inflationen förblir under målet flera år framöver och Riksbanken förväntas inte höja reporäntan förrän tidigast 2024. Bostadsinvesteringarna har fallit mindre än väntat hittills i år samtidigt som antalet nyteckningar var mycket lågt under andra kvartalet. Vi räknar dock med att det kommer påbörjas 44 000 nya bostäder under helåret. Bostadspriserna har ökat med i genomsnitt 5 procent i år fram till och med augusti men väntas stå mer eller mindre stilla under hösten.