Press

Bomarknadsnytt | 2018-06-19

Bomarknadsnytt nr 2 2018

Säsongsrensade data indikerar att det första amorteringskravet har haft en stor negativ men temporär effekt på antalet sålda bostadsrätter i Sverige. Fallet i Stockholm är dock betydligt större och mer varaktigt. Bostadspriserna kan falla med närmare 10 procent fram till 2021 till följd av svagt stigande bostadsräntor och en något mer dämpad disponibelinkomstutveckling.