Press

Bomarknadsnytt | 2018-04-27

Bomarknadsnytt nr 1 2018

Bostadspriserna kan falla med 8–9 procent fram till 2021 som en naturlig konsekvens av stigande boräntor. När räntorna normaliserats väntas bopriserna börja stiga igen i takt med ökningen i hushållens inkomster. Trots fortsatt bostadsbrist och en god inhemsk konjunktur förväntas bostadsinvesteringarna mattas av i år och nästa år jämfört med förra året. Ett kraftigt ökat utbud av bostäder i kombination med ökad osäkerhet kring bostadspriserna och bostadsfinansieringen, bl.a. till följd av nya kreditregler, förklarar detta. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus väntas sjunka från 51 000 till 38 000 lägenheter mellan 2017 och 2019, vilket är en betydligt lägre byggtakt än behovet.