Fakta om SBAB

Kort om oss

Affärsidé

Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. 

Antal anställda

Cirka 450 medarbetare.

Ägare

Svenska staten.

Vårt namn

Vårt namn är SBAB Bank AB (publ).

SBAB Bank-koncernen

SBAB Bank-koncernen omfattar moderbolaget SBAB Bank AB (publ) och dotterbolagen AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) ("SCBC") och Booli Search Technologies AB (”Booli”), inklusive dess dotterbolag Hittamäklare AB och Booli Development AB. SCBC emitterar säkerställda obligationer och konsolideras i SBAB-koncernen. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. Bland tjänsterna återfinns bland annat Booli.se, Sveriges största oberoende söktjänst för bostäder och Hittamäklare.se, en jämförelsetjänst för privatpersoner som ska sälja sin bostad. Besök och läs mer om Booli här.

Organisationsnummer

SBAB Banks organisationsnummer är 556253-7513 och momsregistreringsnumret är 663000-0096.

Produktområde Låna

Inom Låna erbjuds bolån och privatlån till privatpersoner samt fastighetskrediter till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Utlåningen uppgår till cirka 300 mdkr.

Produktområde Spara

Inom Spara erbjuds sparkonto till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Inlåningen uppgår till cirka 80 mdkr.

Historia

SBAB inledde sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen. Idag är en vi en oberoende vinstdrivande bank.

Rating långfristig upplåning SBAB Bank

  • Moody's A2
  • Standard & Poor's A

Rating kortfristig upplåning SBAB Bank

  • Moody's P-1
  • Standard & Poor's A-1

Rating långfristig upplåning SCBC

  • Moody's Aaa

Organisationer

Vi är medlemmar i Svenska Bankföreningen.

Vi har signerat FN:s Global Compact och stöder därmed de tio principerna gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Vi är medlemmar i Finanskoalitionen mot barnpornografi.