Publicerad: 6 maj, 2024

Bostadsägarna inför räntebeskedet 8 maj: "Sänk räntan"

Efter ett par år av räntehöjningar och ett betydligt högre ränteläge än vad många var förberedda på och vana vid, har Riksbanken öppnat upp för att styrräntan kan komma att sänkas igen. Den 8 maj meddelar de sitt beslut. SBAB har frågat 1 000 bostadsägare och deras besked är tydligt: ”sänk räntan”. Men kanske inte främst av det skälet man kan tro…

Från april 2022 till september 2024 höjdes styrräntan från 0 till 4 procent. En stor höjning på relativt kort tid. Som få hade förutspått och som påverkar många bolånetagares ekonomi i stor utsträckning. Sedan i höstas har styrräntan legat still på 4 procent men i samband med sitt senaste möte öppnade Riksbanken upp för att en räntesänkning skulle kunna komma i maj eller juni om inflationsutsikterna fortsätter vara gynnsamma. Den 7 maj sammanträder Riksbankens direktion och den 8 maj berättar de vad de kommit fram till.


Åtta av tio anser att styrräntan bör sänkas i maj - men inte främst av det skäl man kan tro

SBAB har låtit fråga 1 000 bostadsägare vad de tror om räntan framöver. Av undersökningen framgår att 8 av 10 tycker att Riksbanken borde sänka styrräntan i samband med sitt möte i maj. Lite fördomsfullt skulle man kunna tro att det är av egenintresse, för att man har så höga räntekostnader. Av dem som anger att Riksbanken borde sänka räntan i maj anger dock endast 16 procent att de bör göra det för att räntekostnaderna blivit för höga.

De främsta skälen anges i stället vara oro för fördjupad lågkonjunktur och att inflationsmålet har nåtts. För att det helt enkelt vore bäst för svensk ekonomi i stort, eller mer precist för att motverka ökad arbetslöshet och för låg inflation.


Skillnad på vad man tycker att Riksbanken ska göra och vad man faktiskt tror att den gör

På frågan vad man tror att Riksbanken faktiskt kommer att göra, tror 9 av 10 bostadsägare att styrräntan kommer att sänkas i år. 4 av 10 tror att Riksbanken kommer att sänka i samband med mötet i maj. Ytterligare 3 av 10 tror att det kommer att ske i juni. Den återstående delen tror att det kommer att ske i augusti eller senare i höst.

Det är alltså stor skillnad mellan vad man tycker att Riksbanken borde göra och vad man tror att de kommer att göra. 8 av 10 tycker att räntan borde sänkas i maj men bara hälften så många tror att det kommer att ske då. Samtidigt är det fortfarande fler som tror på en första räntesänkning redan i maj än som tror att det dröjer till juni. Och sammantaget är det tydligt att en övervägande majoritet ändå förväntar sig en räntesänkning lagom till semestern.

En räntesänkning på till exempel 0,25 procentenheter skulle inte ge vare sig direkt eller påtaglig effekt i plånboken. Samtidigt som det sannolikt skulle uppfattas som en stor lättnad för många – att nu vänder det. Räntan tros inte heller på lång sikt bli lika låg som den var före höjningarna inleddes utan de rörliga bolåneräntorna tros snarare stabiliseras kring 3,3 procent om två år. Det till trots är spänningen nu stor. Poppa popcornen, den 8 maj får vi svar. Och om bostadsägarna får bestämma – sänks räntan!Linda Hasselvik,
Privat- och boendeekonom SBAB