Publicerad: 11 januari, 2024

Tips för en bättre ekonomi 2024

Trots att de största kostnadsökningarna ligger bakom oss behöver vi räkna med ökade utgifter även i år. SBAB:s privat- och boendeekonom, Linda Hasselvik, berättar mer om vad vi har att vänta och ger sina tre bästa tips för en bättre ekonomi 2024.


Inflationen faller tillbaka, Riksbanken valde att lämna räntan oförändrad i november och allt fler prognoser pekar på att styrräntan kan komma att sänkas i sommar. Det är goda nyheter för våra plånböcker. Men kanske inte riktigt så goda som man kan tro.


Att inflationen minskar betyder inte att priserna sjunker

De största kostnadsökningarna ligger sannolikt bakom oss. Men att inflationen minskar innebär inte att priserna över lag kommer att falla tillbaka, även om enskilda priser kan göra det. Istället betyder den lägre inflationen att priserna inte kommer att stiga lika snabbt som tidigare. Och räntorna förväntas förvisso sjunka framöver, men det kommer att ta tid. De kommer heller inte gå tillbaka till de nivåer som rådde före höjningarna inleddes. Vi bedömer att den rörliga bolåneräntan på lite sikt kommer att uppgå till omkring 3,5 procent.


Räntekostnader och kostnader för mat förväntas öka

Vi har sammanställt hur räntekostnader och kostnader för livsmedel, el och drivmedel för två typhushåll förväntas förändras och kan konstatera att vi behöver räkna med ökade utgifter även i år. Det är framför allt räntekostnaderna, sett till hela året, och kostnaderna för mat som förväntas öka medan kostnaderna för drivmedel och el sannolikt minskar något.

För en familj med två vuxna och två minderåriga barn i villa och med ett bostadslån på 3 miljoner kronor, bedöms kostnaderna öka med cirka 8 000 kronor per år, eller knappt 700 kronor i månaden. Motsvarande siffror för ett ensamhushåll, boende i bostadsrätt med bolån på 2 miljoner kronor, är 5 000 kronor totalt över året eller drygt 400 kronor i månaden. Totalt sett förväntas dock kostnaderna vara cirka 100 000 kronor högre 2024 jämfört med 2021 för barnfamiljen och cirka 55 000 kronor högre för ensamhushållet.


3 tips för en bättre ekonomi 2024

Håll i och håll ut! Framtiden ser ljusare ut men även i år får vi räkna med att privatekonomin kan vara mer ansträngd än vad vi tidigare varit vana vid. Här är Linda Hasselviks bästa tips på saker du själv kan göra för att förbättra din ekonomi 2024.


1. Ta kontroll över din ekonomi gör en budget

En budget är en sammanställning över hur mycket pengar du får in respektive gör av med under en period. Då blir det tydligt vad du använder dina pengar till idag. Se om det är något du kan skära ner på. Små summor blir stora på ett år! Här kan du läsa mer om hur du gör en budget.

2. Få mer pengar i plånboken varje månad genom jämkning

Du som betalar ränta har rätt till ett skatteavdrag på upp till 30 procent av dina räntekostnader. Om du till exempel betalar 7 000 kronor i månaden i ränta så innebär det att du kan få tillbaka cirka 25 000 kronor i samband med nästa års deklaration. Det är också möjligt att få ut dessa pengar löpande under året i stället genom jämkning, vilket kan underlätta om ekonomin är ansträngd. Du kan enkelt ansöka om jämkning på Skatteverkets hemsida. De kan då besluta att din arbetsgivare ska dra av mindre skatt på din lön varje månad, och på så sätt får du mer pengar i plånboken.

3. Sätt upp ett sparmål för året och spara regelbundet

Fundera på vad du vill spara till och hur mycket du kan spara varje månad. Ha gärna en stående överföring när du får din lön, från ditt lönekonto till ett sparkonto. På så vis dras pengarna direkt vilket minskar risken att du glömmer att sätta över pengarna och använder dem till annat. Genom att ha pengarna på ett eget sparkonto blir tröskeln att använda dem också lite högre, vilket ökar sannolikheten att pengarna går till det som du faktiskt har tänkt dig. Här kan du läsa mer om våra olika sparformer.Linda Hasselvik,
Privat- och boendeekonom SBAB


Läs också