Därför ska du bry dig om bostadsrättsföreningens ekonomi

Ska du köpa en bostadsrätt? Då är det viktigt att kolla upp bostadsrättsföreningens ekonomi. Här får du tips på vad som är viktigt att titta på i årsredovisningen, så att du vet vad det är för slags förening du blir medlem i.

När du köper en bostadsrätt så äger du inte lägenheten utan en andel i en bostadsrättsförening. Hur föreningens ekonomi ser ut blir därför viktigt för dig eftersom det kan påverka den avgift som föreningen tar ut av dig varje månad. Genom att läsa årsredovisningen kan du bilda dig en uppfattning om hur föreningens ekonomi ser ut. Fråga mäklaren eller bostadsrättsföreningens ordförande om årsredovisningen. Den finns också ofta digitalt i mäklarannonsen. När du har den framför dig ska du titta efter följande saker:

Titta i föreningens underhållsplan

I underhållsplanen ska det framgå om föreningen står inför några större renoveringar, vad de i så fall kommer att kosta och ofta även hur de ska finansieras. Finns inte medel i kassan eller i tillgångar i balansräkningen så kanske föreningen räknar med att ta upp nya lån för det. De flesta föreningar sätter årligen av pengar till en så kallad underhållsfond.

När du tittar på lägenheten kan det vara bra att också ta en titt på fastigheten i övrigt. Trapphus, fasad och eventuella balkonger. Ser det ut som om något kommer att behöva renoveras snart? Omnämns det i underhållsplanen? Om föreningen nyligen genomfört en stor renovering kan pengarna vara slut. Det kan vara helt okej, förutsatt att inga andra större renoveringar behövs.

Hur hög är månadsavgiften?

Är månadsavgiften för din lägenhet låg är det bra om du ställer den låga avgiften i förhållande till om det finns några stora renoveringar planerade. En låg avgift i en förening med stora renoveringsbehov kan innebära att månadsavgiften höjs för att täcka dessa kostnader.

Går föreningen med förlust?

En annan sak du kan titta på är ”resultatet före avskrivningar”. Det visar vilket kassaflöde föreningen har, det vill säga om intäkterna från exempelvis föreningens medlemmar, eventuella lokaler och parkeringar täcker de kostnader som föreningen har. Det är bra om föreningen kan visa ett positivt resultat. Om föreningen går med förlust behöver du ta reda på vad det beror på. Har föreningen exempelvis nyligen genomfört några större renoveringar?

Har föreningen lån?

Om föreningen har lån hos banken behöver du titta på vilken ränta och vilken bindningstid lånen har. Helst ska lånen vara bundna på bindningstider för att minska risken för att räntan går upp på lånen. Vad händer med föreningens ekonomi om räntan går upp och kommer det att påverka månadsavgiften för just din lägenhet? Det ser du i resultaträkningen.

Hur stor är föreningen?

Det kan vara bra att veta att ju mindre förening desto mer sårbara är medlemmarna. Om man inte kommer överens, om styrelsearbetet inte riktigt fungerar, eller om man måste ta stora ekonomiska beslut kan det vara lättare i en större förening där alla inte känner alla som i en riktigt liten förening.

Hyr föreningen ut några lokaler?

Vissa föreningar har intäkter från lokaler som de äger, vilket är positivt. Men det kan vara bra att dubbelkolla förutsättningarna för dessa lokaler. Hur ser de ut, hur långa är kontrakten och krävs det renovering av dessa.

Till sist – lyssna och titta noga när du är på visningen. Din resa till rätt bostadsrättslägenhet börjar redan i porten till trapphuset. Du kan också ringa någon ur styrelsen, fråga även de mest basala frågorna, ingen fråga är för löjlig eller svår.

Publicerad: 13 februari, 2023

Läs också